Mẹo tiết kiệm Pin cho Laptop, tăng thời gian sử dụng pin

Với các máy tính xách tay Laptop hay Notebook thì thời gian sử dụng của Pin là rất quan trọng, do việc sử dụng các nơi không có sạc rất phổ biến. Mỗi hãng máy, số cell của Pin cũng cho thời lượng không giống nhau giữa các Laptop.

Tuy nhiên, với cùng một hãng máy tính, cùng số cell của pin thì có những cách để sử dụng được Laptop lâu hơn.

Read more